Mesto Žilina – Šport a iné športové aktivity

Šport, škol. športová liga, športové aktivity

O lige


Mesto Žilina v spolupráci s partnermi odštartujú v októbri 2015 už 6. ročník Školskej športovej ligy, ktorá sa bude uskutočňovať v pravidelných cykloch až do mesiaca jún 2016.

Tento rok sa do súťaže prihlásilo rekorných 16 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina.

Súťaže prebiehajú v poobednajších hodinách v športoch: atletika, plávanie, futbal, florbal a vybíjaná v kategóriách 3.-4 ročník, 5.-6. ročník (v plávaní aj 7.-9. ročník).

Propozície jednotlivých športov na stiahnutie: propozicie_SSL-2015-2016(Formát PDF)

propozicie_SSL-2015-2016-1 propozicie_SSL-2015-2016-6 propozicie_SSL-2015-2016-5 propozicie_SSL-2015-2016-4 propozicie_SSL-2015-2016-3 propozicie_SSL-2015-2016-2