Mesto Žilina – Šport a iné športové aktivity

Šport, škol. športová liga, športové aktivity

Vianočný beh 2020


Vianočný beh 2020 19. ročník
INDIVIDUAL RUN Od Mikuláša po Luciu

Ani v pandémiou poznačenom roku 2020 nezabúdame na mimoriadne obľúbený žilinský Vianočný beh.

Termín konania: 6.december – 13.december 2020

Miesto konania: trať si zvolí každý bežec sám

Organizátor: Mesto Žilina

Podmienky účasti a registrácia:

 • Registrácia prebieha od 27.novembra 2020 prostredníctvom voľne prístupnej registračnej platformy na pretekaj.sk 
 • Registračný poplatok je 0 €
 • Účasť v súťaži je platná, len ak účastník nahrá maximálne jeden záznam (vo formáte GPX alebo TCX) z behu v takej dĺžke, akú si zvolil pri registrácii z dostupných bežeckých tratí uvedených v propozíciách.
 • Záznam musí pokrývať kompletné absolvovanie trasy.
 • Záznam musí byť zaznamenaný pomocou GPS zariadenia – zo športových hodiniek, smartfónu alebo iného zariadenia umožňujúceho takýto záznam. Záznam musí byť vyhotovený a nahratý na platformu podujatia od 6.12.2020 do 13.12.2020. Viac na https://pretekaj.sk/sk/blog/gps
 • Na záznam behu môžete použiť všetky tradičné aplikácie ako Strava, Garmin, MapMyRun, TomTom a pod.

Bežecké trate:

 • Maratón – 42 195 m
 • Polmaratón – 21 098 m
 • Stredná trať – 8 200 m
 • Krátka trať – 1 000 m (pre deti do 15 rokov)

Kategórie:

 • Muži
 • Ženy

Štartovné:  0 €

Pre každého účastníka, ktorý si zabehne tradičnú trať Vianočného behu v okolí Vodného diela Žilina (viď. mapa) a výsledok svojho behu nahrá na platformu podujatia od 6.12. do 13.12.2020 je pripravená pamätná medaila, ktorú si po úspešnom absolvovaní behu môže vyzdvihnúť od 14. decembra každý pracovný deň v čase od 8:00 do 14:00 hod. na Mestskom úrade v Žiline, kontakt 0908 930 093.

Iné:

 • Súťaž je na vlastnú zodpovednosť
 • Doporučujeme lekársku prehliadku zdravotnej spôsobilosti zúčastniť sa podujatia

Konečné výsledky a všetky informácie – www.sport.zilina.sk www.pretekaj.sk

Mapa tratí tradičného Vianočného behu: