Mesto Žilina – Šport a iné športové aktivity

Šport, škol. športová liga, športové aktivity

Vianočný beh 2017


S podujatím sú  spojené organizačné náležitosti, preto si pozorne prečítajte nižšie uvedené pokyny.

PREZENTÁCIA:

Bude prebiehať vo veľkoplošnom stane reštaurácie Human Vodné dielo ( hneď pri odbočení na Vodné dielo od Celulózky druhá reštaurácia vpravo).

15. decembra 2017 
» 11h – 13h Human restaurant (Extreme park Vodné dielo)

16. decembra 2017
» od 7.40 hod. do 8.15 hod. – maratón

» od 8.20 hod. do 10.00 hod. – ostatné bežecké disciplíny

» od 10.30 hod. – 11.30 hod. – otužilci

Nenechávajte si prezentáciu na poslednú chvíľu!! Kapacita priestorov prezentácie je obmedzená a tak počítajte s čakaním. Prosíme Vás o vzájomnú toleranciu a trpezlivosť. Na prezentácií  nie je možné zmeniť Vašu trať!  Čip, ktorý obdržíte je súčasťou štartového čísla, prosíme neodliepať!! Číslo s čipom ostáva účastníkovi na pamiatku. Bežec nemôže štartovať v inej kategórií na akú dostal štartové číslo a čip!!

Vaše štartovacie číslo si prosím umiestnite viditeľne na vrchnú časť Vášho bežeckého oblečenia na prsia.

Ak ste z okolia Žiliny príďte si číslo a čip vybrať v piatok a nemusíte si odstáť radu pred súťažou v sobotu ráno!!

PARKOVANIE

Pre účastníkov budú na Vodnom diele 4 parkovacie zóny. Prosíme, aby ste parkovali svoje vozidlo na parkovisku tesne vedľa seba a tým umožnili zmestiť sa väčšiemu počtu áut. Hneď za podnikom Vodohospodárskej výstavby je ďalšie parkovisko. Riaďte sa pokynmi organizátorov a mestskej polície. Pokiaľ cestujete vlakom, tak autobus číslo 24.

OBČERSTVENIE

Pre maratóncov a polmaratóncov bude k dispozícií občerstvovacia stanica(5x spolu), kde bude k dispozícií čaj, voda. Pre ostatné behy pitný režim nezabezpečujeme! Vo veľkoplošnom stane sa bude pre účastníkov vydávať kapustnica od 11.00hod. do 13.30hod. V čase stravovania bude v reštaurácií a v stane plno, ale aj veselo. Ak účastník behu nemá na kapustnicu chuť, dajte nám pri prezentácií vedieť, aby sme mali prehľad o počte vydaných stravných lístkov.

TRAŤ

Beží sa po hrádzi Vodného diela mimo cestnej  komunikácie. Bežia sa okruhy(1 okruh 8280m), trať je rovinatá s jedným krátkym stúpaním a klesaním v dĺžke cca 100 metrov. 

Maratónska trať je od roku 2013 certifikovaná (meranie p. Kalabus). Len bežci na 1kilometer budú bežať 500 metrov v protismere trate a  tak sa môžu  stretnúť s maratóncom.  Nezabudnite na pravidlo, že sa beží po pravej strane!! Taktiež cieľový úsek bude rozdelený zábranami. Do ľavého koridoru vbiehajú len maratónci a polmaratónci pri vchádzaní do ďalšieho kola. Ostatní bežci vbiehajú do pravého cieľového koridoru (maratónci a polmaratónci len pri vbiehaní do cieľa).

Časový limit pre maratón je stanovený na 5 hodín, pri polmaratóne je časový limit 3 hodiny.

VÝSLEDKY

Časy meriame elektronicky, preto kompletná výsledková listina bude k dispozícií podľa možností už počas vyhlasovania výsledkov na ….. (tu si priamo môžete vytlačiť aj svoj diplom s dosiahnutým časom) alebo neskôr výsledky nájdete aj s fotografiami aj na www.janrun.sk, www.beh.sk a www.sport.zilina.sk .

Samozrejme výsledky najlepších troch mužov a žien budú k dispozícií už v cieli, aby sme mohli dekorovať najlepších v každej kategórií (muži aj ženy). Vyhlasovanie výsledkov predpokladáme o 12.50h. Vyhlasovať budeme 3 najlepších vo všetkých kategóriách. V kategórií na 1km vyhlasujeme len súťažiacich do 15 rokov (vrátane). Samozrejme v tejto kategórií môžu bežať aj starší účastníci, ale nebudú na stupňoch víťazov, keďže ide predovšetkým o detský a mládežnícky beh. Medzi plavcami budeme oceňovať najrýchlejšieho muža a ženu.

 TOMBOLA

….

 

PLAVCI

Už tradičnou súčasťou podujatia je plávanie otužilcov. Miesto súťaže plavcov bude situované podľa vodných podmienok.  Ak nebude  hladina Vodného diela  zamrznutá, plávanie sa uskutoční priamo v nádrži Vodného diela, cca 100 metrov za štartom behov. V prípade, že  hladina Vodného diela bude pokrytá ľadom, zimné plávanie sa uskutoční v toku Váhu, so štartom tesne za mostom, dolu po ľavej strane.    V oboch prípadoch bude miesto štartu viditeľne označené.  V priestore cieľa plávania bude pre všetkých plavcov pripravený teplý čaj.

Niektorí otužilci sa najskôr zúčastnia súťaže v niektorej bežeckej disciplíne,  a potom  súťaže v zimnom plávaní.

 

 

INÉ

Za straty v stane a podobne však organizátor nezodpovedá. Vo veľkoplošnom stane si môžete na prezentácií odložiť aj cenné veci. Pýtajte sa na službu na prezentácií.
Sprchy po behu nezabezpečujeme …alebo si pôjdete zaplávať s otužilcami?
Každý účastník súťaží na vlastnú zodpovednosť. Doporučujeme pred súťažou lekársku prehliadku každému účastníkovi podujatia.
Záchranná služba bude počas celej súťaže k dispozícií cca 100 metrov od štartu (v úvodnom stúpaní).
Na trati buďte k sebe ohľaduplní, v prípade nutnosti prosím informujte záchrannú službu.
Naše podujatie nemá ambíciu (a hlavne rozpočet) približovať sa mega bežeckým podujatiam, preto nás berte ako lokálnu bežeckú akciu a chceme Vám len urobiť podujatím radosť

 

 PONUKA PARTNEROV

Ďalší partneri: