Mesto Žilina – Šport a iné športové aktivity

Šport, škol. športová liga, športové aktivity

mar

20

Lyžiarske preteky – Výsledky


      


Disciplína: Obrovský slalom – A1
Miesto konania: Oščadnica
Dátum konania:14.03.2013

Oficiálna výsledková listina
Katergória: 1.Dievčatá 1-2 ročník
============================
SÚŤAŽNÝ VÝBOR: TECHNICKÉ ÚDAJE:

Techn.delegat:  TRAŤ
ROZHODCA: WECK ĽUDOVÍT ŠPORTCENTRUM
RIADITEĽ:  Zánický Peter ŠTART: 650 m
CIEĽ: 450 m
VELITEĽ TRATE: VÝŠKOVÝ ROZDIEL: 200 m
VEL.CASOMIERY: WECK ĽUDOVÍT
HOMOLOG.ČÍSLO: ŠPORTCENTRUM
AUTOR TRATE 1. BRANKY: 0 ŠTART: 10.00
2. BRANKY: 0 ŠTART

POR. ŠT.
Č. KOD MENO+PRIEZVISKO KLUB RN ČAS BODY
============================
1 – 10 – Flašíková Ema – Karpatská – 0:37.42
2 – 2 – Krnáčová Simon – Karpatská – 0:44.48
3 – 11 – Vopalecká Izab – Limbová – 0:48.45
4 – 6 – Blažeková Tati – V.Javorku – 0:49.77
5 – 13 – Gelatíková Lea – V.Javorku – 0:54.79
6 – 5 – Hanáková Emka – Hájik – 0:58.33
7 – 3 – Fuhrichová Adr – V.Javorku – 0:59.02
8 – 12 – Kočutová Lucia – V.Javorku – 1:04.42
9 – 1 – Gondová Andrea – Martinská – 1:08.73
10 – 8 – Dzurillová Ale – Martinská  –  1:17.12
11 – 9 – Valicová Laura – Limbová – 1:46.08

NEŠTARTOVALI:
4 – Palkovičová Tamara – 0 Závodie
7 – Tamášiová Ema – 0 súk.ZŠ Oravská

ODSTÚPILI:
14 – Neuschlová Anna Mária – 0 súk.ZŠ Oravská

VYLÚČENÍ:


Disciplína: Obrovský slalom – A2
Miesto konania: Oščadnica
Dátum konania:14.03.2013

Oficiálna výsledková listina
Katergória: 2.CHLAPCI 1-2 ROČNÍK
============================
SÚŤAŽNÝ VÝBOR: TECHNICKÉ ÚDAJE:

Techn.delegat: TRAŤ
ROZHODCA: WECK ĽUDOVÍT ŠPORTCENTRUM
RIADITEĽ: Zánický Pter ŠTART: 650 m
CIEĽ: 450 m
VELITEĽ TRATE: VÝŠKOVÝ ROZDIEL: 200 m
VEL.CASOMIERY: WECK ĽUDOVÍT
HOMOLOG.ČÍSLO: ŠPORTCENTRUM
AUTOR TRATE 1. BRANKY: 0 ŠTART: 10.00

START. CISLA: Žlto zelené
POČASIE: ZAMRAČENÉ SNEH: ZMRZNUTÝ TEPLOTA:0 ‚C
============================
F= 850
POR. ŠT.
Č. KOD MENO+PRIEZVISKO KLUB RN ČAS BODY
============================
1 – 17 – Minarský Oskar – Martinská – 0:36.32
2 – 22 – Miartuš Samo – Závodie – 0:40.41
3 – 24 – Magát Maxim – súk.ZŠ Ora – 0:40.71
4 – 23 – Timko Michal – súk.ZŠ Ora – 0:48.84
5 – 16 – Šoška Adrián – Martinská – 0:50.12
6 – 21 – Čemeš Richard – Karpatská – 0:50.18
7 – 27 – Pecko Miroslav – Victory kl – 0:50.21
8 – 26 – Kašša Matej – Limbová – 0:51.81
9 – 28 – Koválik Šimon – Limbová – 0:52.71
10 – 20 – Badánik Teofil – Karpatská – 0:57.54
11 – 18 – Vavrica Palko – Hájik  – 0:57.97
12 – 29 – Gazdík Filip – Hájik – 1:07.60

NEŠTARTOVALI:
25 – Meliš Pavol – 0 – Bánová

ODSTÚPILI:

VYLÚČENÍ:


Disciplína: Obrovský slalom
Miesto konania: Oščadnica
Dátum konania:14.03.2013

Oficiálna výsledková listina
Katergória: 3.DIEVČATÁ 3-4.ROČNÍK
============================
SÚŤAŽNÝ VÝBOR: TECHNICKÉ ÚDAJE:

Techn.delegat: T R A Ť
ROZHODCA: WECK ĽUDOVÍT ŠPORTCENTRUM
RIADITEĽ: Zánický Pter ŠTART: 650 m
CIEĽ: 450 m
VELITEĽ TRATE: VÝŠKOVÝ ROZDIEL: 200 m
VEL.CASOMIERY: WECK ĽUDOVÍT
HOMOLOG.ČÍSLO: ŠPORTCENTRUM
AUTOR TRATE 1. BRANKY: 0 ŠTART: 10.00

START. CISLA: Žlto zelené
POČASIE: ZAMRAČENÉ SNEH: ZMRZNUTÝ TEPLOTA:0 ‚C
============================
F= 850
POR. ŠT.
Č. KOD MENO+PRIEZVISKO KLUB RN ČAS BODY
============================
1 – 31 – Ďuratná Dorota – Zaymusa – 0:38.68
2 – 45 – Konečná Judita – Martinská – 0:42.89
3 – 43 – Pudišová Linda – V.Javorku – 0:43.53
4 – 37 – Hnátová Ivana – Limbová – 0:45.36
5 – 41 – Kopij Alexandr – Karpatská – 0:46.43
6 – 34 – Komlošiová Rad – Karpatská – 0:49.80
7 – 36 – Jantošová Kris – V.Javorku – 0:57.35
8 – 42 – Kubíková Krist – Jarná – 0:57.39
9 – 33 – Harciniková Lu – Hájik – 0:59.52
10 – 39 – Belancová Eva – Závodie – 0:59.56
11 – 44 – Nováková Ema – Martinská – 1:02.24
12 – 38 – Fedorová Danie – Limbová – 1:02.92
13 – 40 – Ondrášová Zuza – Bánová – 1:05.68
14 – 35 – Marušáková Ema – Hájik – 1:14.85

============================

NEŠTARTOVALI:

ODSTÚPILI:

VYLÚČENÍ:
32 – Kubíková Michaela – súk.ZŠ Oravská WECKOVA 3


Disciplína: Obrovský slalom – A4
Miesto konania: Oščadnica
Dátum konania:14.03.2013

Oficiálna výsledková listina
Katergória: 4.CHLAPCI 3-4.ROČNÍK
============================
SÚŤAŽNÝ VÝBOR: TECHNICKÉ ÚDAJE:

Techn.delegat: TRAŤ
ROZHODCA: WECK ĽUDOVÍT ŠPORTCENTRUM
RIADITEĽ: Zánický Pter ŠTART: 650 m
CIEĽ: 450 m
VELITEĽ TRATE: VÝŠKOVÝ ROZDIEL: 200 m
VEL.CASOMIERY: WECK ĽUDOVÍT
HOMOLOG.ČÍSLO: ŠPORTCENTRUM
AUTOR TRATE 1. BRANKY: 0 ŠTART: 10.00
2. BRANKY: 0 ŠTART:

START. CISLA: Žlto zelené
POČASIE: ZAMRAČENÉ SNEH: ZMRZNUTÝ TEPLOTA:0 ‚C
============================
F= 850
POR. ŠT.
Č. KOD MENO+PRIEZVISKO KLUB RN ČAS BODY
============================
1 – 57 – Bugáň Martin Hájik – 0:37.27
2 – 53 – Goga Denis V.Javorku – 0:39.80
3 – 59 – Bechný Adam Bánová – 0:45.47
4 – 61 – Kuna Alex V.Javorku – 0:47.21
5 – 70 – Šoška Šimon Martinská – 0:47.25
6 – 65 – Kurjak Martin Karpatská – 0:47.25
7 – 51 – Benko Lukáš Jarná – 0:49.85
8 – 58 – Ihnát Richard Martinská – 0:52.00
9 – 69 – Sobčiak Samo Závodie – 0:52.35
10 – 52 – Kopera Martin Gaštanová – 0:54.73
11 – 54 – Wilde Xander súk.ZŠ Ora – 0:54.88
12 – 64 – Synák Sebastiá Bánová – 0:58.59
13 – 56 – Katánik Dávid Jarná – 0:59.80
14 – 67 -Sklenár Martin Hájik – 1:02.33
15 – 63 – Súkeník Marek Limbová – 1:12.10

============================

NEŠTARTOVALI:
60 – Bohuš David – Karpatská
68 – Zicho Adam – Limbová
71 – Laščiak Kristián – súk.ZŠ Oravská

ODSTÚPILI:

VYLÚČENÍ:
62 – Brziak Matúš – Jarná WECKOVA 3


Disciplína: Obrovský slalom – A5
Miesto konania: Oščadnica
Dátum konania:14.03.2013

Oficiálna výsledková listina
Katergória: 5.REG.LYŽ.Dievčatá 1-4 ročník
============================
SÚŤAŽNÝ VÝBOR: TECHNICKÉ ÚDAJE:

Techn.delegat: T R A Ť
ROZHODCA: WECK ĽUDOVÍT ŠPORTCENTRUM
RIADITEĽ: Zánický Pter ŠTART: 650 m
CIEĽ: 450 m
VELITEĽ TRATE: VÝŠKOVÝ ROZDIEL: 200 m
VEL.CASOMIERY: WECK ĽUDOVÍT
HOMOLOG.ČÍSLO: ŠPORTCENTRUM
AUTOR TRATE 1. BRANKY: 0 ŠTART: 10.00

START. CISLA: Žlto zelené
POČASIE: ZAMRAČENÉ SNEH: ZMRZNUTÝ TEPLOTA:0 ‚C
============================
F= 850
POR. ŠT.
Č. KOD MENO+PRIEZVISKO KLUB RN ČAS BODY
============================
1 – 76 – Hrbáňová Ella – Zaymusa – 0:33.75
2 – 75 – Šobichová Alex – Jarná – 0:33.95
3 – 79 – Gaňová Alexand – Jarná – 0:34.19
4 – 78 – Kocúrková Barb – Oravská – 0:35.17
5 – 77 – Miartušová Syl – Závodie – 0:39.20
6 – 81 – Váňová Lucia – Jarná – 0:40.30
7 – 80 – Kolimárová Mic – Limbová 4 – 0:40.81


Disciplína: Obrovský slalom – A6
Miesto konania: Oščadnica
Dátum konania:14.03.2013

Oficiálna výsledková listina
Katergória: 6.REG.LYŽ.CHLAPCI 1-4.ROČNÍK
============================
SÚŤAŽNÝ VÝBOR: TECHNICKÉ ÚDAJE:

Techn.delegat: T R A Ť
ROZHODCA: WECK ĽUDOVÍT ŠPORTCENTRUM
RIADITEĽ: Zánický Pter ŠTART: 650 m
CIEĽ: 450 m
VELITEĽ TRATE: VÝŠKOVÝ ROZDIEL: 200 m
VEL.CASOMIERY: WECK ĽUDOVÍT
HOMOLOG.ČÍSLO: ŠPORTCENTRUM
AUTOR TRATE 1. BRANKY: 0 ŠTART: 10.00

START. CISLA: Žlto zelené
POČASIE: ZAMRAČENÉ SNEH: ZMRZNUTÝ TEPLOTA:0 ‚C
============================
F= 850
POR. ŠT.
Č. KOD MENO+PRIEZVISKO KLUB RN ČAS BODY
============================
1 – 82 – Hraško Patrik – Oravská – 0:32.93
2 – 85 – Uličný Martin – Závodie – 0:34.49
3 – 86 – Šíma Michal – Gaštanová – 0:37.80
4 – 83 – Kandera Martin – Karpatská – 0:38.77

============================

NEŠTARTOVALI:
84 Pecko Miro 0 Karpatská

ODSTÚPILI:

VYLÚČENÍ:


Disciplína: Obrovský slalom – A7
Miesto konania: Oščadnica
Dátum konania:14.03.2013

Oficiálna výsledková listina
Katergória: 7.Dievčatá 5-6 ročník
============================
SÚŤAŽNÝ VÝBOR: TECHNICKÉ ÚDAJE:

Techn.delegat: TRAŤ
ROZHODCA: WECK ĽUDOVÍT ŠPORTCENTRUM
RIADITEĽ: Zánický Pter ŠTART: 650 m
CIEĽ: 450 m
VELITEĽ TRATE: VÝŠKOVÝ ROZDIEL: 200 m
VEL.CASOMIERY: WECK ĽUDOVÍT
HOMOLOG.ČÍSLO: ŠPORTCENTRUM
AUTOR TRATE 1. BRANKY: 0 ŠTART: 10.00

START. CISLA: Žlto zelené
POČASIE: ZAMRAČENÉ SNEH: ZMRZNUTÝ TEPLOTA:0 ‚C
============================
F= 850
POR. ŠT.
Č. KOD MENO+PRIEZVISKO KLUB RN ČAS BODY
============================
1 – 92 – Milecová Nikol – Gaštanová – 0:39.22
2 – 101 – Hrnková Aneta – Oravská – 0:39.26
3 – 102 – Mayerová Silvi – Jarná – 0:46.05
4 – 88 – Sláviková Soňa – Martinská – 0:46.27
5 – 89 – Martineková Ma – Karpatská – 0:46.31
6 – 216 – Bulejová Laura – Jarná – 0:46.53
7 – 93 – Chyláková Simo – Jarná – 0:46.99
8 – 90 – Hrnková Vanesa – Karpatská – 0:47.29
9 – 96 – Večeřová Viktó – Oravská – 0:47.32
10 – 95 – Koniarová Emka – Martinská – 0:47.37
11 – 94 – Mrvečková Rebe – Martinská – 0:48.34
12 – 98 – Beňová Andrea – Limbová – 0:48.88
13 – 215 – Pozsonyiová Ša – Bánová – 0:50.43
14 – 103 – Gažiová Betka – Hájik – 0:51.31
15 – 87 – Chomová Anna – Limbová – 0:55.33

============================
NEŠTARTOVALI:
97 – Jarabeková Katka – Závodie

ODSTÚPILI:

VYLÚČENÍ:
91 – Surmová Iveta – Brodno WECKOVA 2


Disciplína: Obrovský slalom – A8
Miesto konania: Oščadnica
Dátum konania:14.03.2013

Oficiálna výsledková listina
Katergória: 8.CHLAPC 5-6.ROČNÍK
============================
SÚŤAŽNÝ VÝBOR: TECHNICKÉ ÚDAJE:

Techn.delegat: T R A Ť
ROZHODCA: WECK ĽUDOVÍT ŠPORTCENTRUM
RIADITEĽ: Zánický Pter ŠTART: 650 m
CIEĽ: 450 m
VELITEĽ TRATE: VÝŠKOVÝ ROZDIEL: 200 m
VEL.CASOMIERY: WECK ĽUDOVÍT
HOMOLOG.ČÍSLO: ŠPORTCENTRUM
AUTOR TRATE 1. BRANKY: 0 ŠTART: 10.00

START. CISLA: Žlto zelené
POČASIE: ZAMRAČENÉ SNEH: ZMRZNUTÝ TEPLOTA:0 ‚C
============================
F= 850
POR. ŠT.
Č. KOD MENO+PRIEZVISKO KLUB RN ČAS BODY
============================
1 – 110 Šoška Viktor – V.Javorku – 0:34.75
2 – 121 Gardoš Lukáš – Lichardova – 0:36.39
3 – 111 Jaššo Matej – V.Javorku – 0:40.24
4 – 124 Milo Filip – Lichardova – 0:41.54
5 – 108 Pevný Matej – Oravská – 0:43.32
6 – 105 Kučera Tomáš – Hájik – 0:43.77
7 – 123 Talafa Michal – Limbová – 0:44.19
8 – 122 Uhlík Kristián – Karpatská – 0:44.42
9 – 125 Iwaniec Šimon – Karpatská – 0:44.66
10 – 116 Hubočan Šimon – Martinská – 0:47.55
11 – 120 Tompoš Filip – Martinská – 0:48.12
12 – 117 Smutný Jakub – Jarná – 0:48.26
13 – 106 Ondrejka Tomáš – Bánová – 0:50.34
14 – 114 Lipták Ondrej – V.Javorku – 0:52.80

============================
NEŠTARTOVALI:

115 – Ondrejka Michal – Bánová
119 – Lyhaj Lukáš – Oravská
126 – Závodský Michal – Závodie

ODSTÚPILI:

VYLÚČENÍ:
107 – Duha Dominik – Hájik WECKOVA 3
109 – Ďungel Marek – Brodno SOSKOVA 0
113 – Kysela Erik – Závodie WECKOVA 3


Disciplína: Obrovský slalom – A9
Miesto konania: Oščadnica
Dátum konania:14.03.2013

Oficiálna výsledková listina
Katergória: 9.DIEVČATÁ 7-9.ROČNÍ
============================
SÚŤAŽNÝ VÝBOR: TECHNICKÉ ÚDAJE:

Techn.delegat: T R A Ť
ROZHODCA: WECK ĽUDOVÍT ŠPORTCENTRUM
RIADITEĽ: Zánický Pter ŠTART: 650 m
CIEĽ: 450 m
VELITEĽ TRATE: VÝŠKOVÝ ROZDIEL: 200 m
VEL.CASOMIERY: WECK ĽUDOVÍT
HOMOLOG.ČÍSLO: ŠPORTCENTRUM
AUTOR TRATE 1. BRANKY: 0 ŠTART: 10.00

START. CISLA: Žlto zelené
POČASIE: ZAMRAČENÉ SNEH: ZMRZNUTÝ TEPLOTA:0 ‚C
============================
F= 850
POR. ŠT.
Č. KOD MENO+PRIEZVISKO KLUB RN ČAS BODY
============================
1 – 131 – Kubjatková Mic – Bánová – 0:37.48
2 – 147 – Bugáňová Veron – Hájik – 0:37.53
3 – 146 – Weberová Viktó – Oravská – 0:38.72
4 – 141 – Romanová Dorot – Závodie – 0:39.85
5 – 134 – Bajanková Ivan – Gaštanová – 0:39.97
6 – 128 – Hríviková Katk – Závodie – 0:40.32
7 – 132 – Labovská Klaud – Hájik – 0:40.37
8 – 149 – Belicová Lenka – Limbová – 0:44.03
9 – 152 – Kubjatková Mar – Bánová – 0:44.61
10 – 137 – Haverová Veron – Lichardova – 0:45.97
11 – 140 – Timková Kristí – Oravská – 0:46.11
12 – 135 – Lukáčová Soňa – Lichardova – 0:47.09
13 – 143 – Rybanová Lucia – Jarná – 0:47.62
14 – 127 – Papšová Natáli – Brodno – 0:48.04
15 – 138 – Lešťanová Ivan – Bánová – 0:48.28
16 – 150 – Jantošová Kris – V.Javorku – 0:48.35
17 – 148 – Papšová Linda – Brodno – 0:50.28

_______________________________________________________________________________________

NEŠTARTOVALI:
133 – Hajovská Kristína – Karpatská
136 – Melišíková Barbora – Martinská
139 – Hucková Valentína – Brodno
144 – Kuderavá Miroslava – Martinská
151 – Wildová Diana – Karpatská

ODSTÚPILI:

VYLÚČENÍ:
145 – Kyselová Silvia – Limbová SOSKA 0


Disciplína: Obrovský slalom – A10
Miesto konania: Oščadnica
Dátum konania:14.03.2013

Oficiálna výsledková listina
Katergória:10.CHLAPCI 7-9.ROČNÍK
============================
SÚŤAŽNÝ VÝBOR: TECHNICKÉ ÚDAJE:

Techn.delegat: T R A Ť
ROZHODCA: WECK ĽUDOVÍT ŠPORTCENTRUM
RIADITEĽ: Zánický Pter ŠTART: 650 m
CIEĽ: 450 m
VELITEĽ TRATE: VÝŠKOVÝ ROZDIEL: 200 m
VEL.CASOMIERY: WECK ĽUDOVÍT
HOMOLOG.ČÍSLO: ŠPORTCENTRUM
AUTOR TRATE 1. BRANKY: 0 ŠTART: 10.00

START. CISLA: Žlto zelené
POČASIE: ZAMRAČENÉ SNEH: ZMRZNUTÝ TEPLOTA:0 ‚C
============================
F= 850
POR. ŠT.
Č. KOD MENO+PRIEZVISKO KLUB RN ČAS BODY
============================
1 – 218 – Večeřa Peter – Oravská – 0:30.89
2 – 163 – Konečný Pavol – Hájik – 0:35.22
3 – 158 – Štalmach Micha – Lichardova – 0:36.29
4 – 166 – Pollák Šimon – Limbová – 0:38.76
5 – 159 – Gašparík Brani – Gaštanová – 0:39.83
6 – 173 – Pavelka Peter – Karpatská – 0:40.59
7 – 174 – Zuzík Roman – Brodno – 0:40.89
8 – 217 – Šlavka Michal – Limbová – 0:41.12
9 – 169 – Šoška Marek – Varšavské – 0:41.68
10 – 164 – Goralčík Adam – Martinská – 0:42.73
11 – 153 – Zvonek Branisl – Bánová – 0:43.80
12 – 160 – Hruška Samuel – V.Javorku – 0:43.84
13 – 175 – Hallon Róbert – Limbová – 0:44.06
14 – 156 – Jaššo Marek – V.Javorku – 0:44.17
15 – 154 – Kysel Jerguš – Závodie – 0:44.60
16 – 171 – Slávik Michal – Martinská – 0:45.06
17 – 172 – Voleský Peter – V.Javorku – 0:45.41
18 – 165 – Boroň Tomáš – Jarná – 0:45.51
19 – 161 – Mičiak Jurak – Brodno – 0:47.45
20 – 167 – Suchomel Krist – Karpatská – 0:50.44
21 – 155 – Ševčík Matej – Hájik – 0:50.63
22 – 168 – Sosedov Boris – Jarná – 0:51.95
23 – 157 – Pavlík Adam – Závodie – 1:08.49

_______________________________________________________________________________________

NEŠTARTOVALI:
162 – Gramblička Tomáš – Brodno
170 – Rehor Stanislav – Oravská

ODSTÚPILI:

VYLÚČENÍ:


Disciplína: Obrovský slalom – A11
Miesto konania: Oščadnica Dátum konania:14.03.2013

Oficiálna výsledková listina
Katergória:11.REG.LYŽ.DIEV. 5-9.ROČNÍK
============================
SÚŤAŽNÝ VÝBOR: TECHNICKÉ ÚDAJE:

Techn.delegat: T R A Ť
ROZHODCA: WECK ĽUDOVÍT ŠPORTCENTRUM
RIADITEĽ: Zánický Pter ŠTART: 650 m
CIEĽ: 450 m
VELITEĽ TRATE: VÝŠKOVÝ ROZDIEL: 200 m
VEL.CASOMIERY: WECK ĽUDOVÍT
HOMOLOG.ČÍSLO: ŠPORTCENTRUM
AUTOR TRATE 1. BRANKY: 0 ŠTART: 10.00

START. CISLA: Žlto zelené
POČASIE: ZAMRAČENÉ SNEH: ZMRZNUTÝ TEPLOTA:0 ‚C
============================
F= 850
POR. ŠT.
Č. KOD MENO+PRIEZVISKO KLUB RN ČAS BODY
============================
1 – 177 Šobichová Alžb – Jarná – 0:29.90
2 – 176 Lichnerová Lin – Oravská – 0:32.31
3 – 178 Krnáčová Viktó – Karpatská – 0:32.93


Disciplína: Obrovský slalom – A12
Miesto konania: Oščadnica
Dátum konania:14.03.2013

Oficiálna výsledková listina
Katergória:12.REG.LYŽ.CHLAPCI 5-9.ROČNÍK
============================
SÚŤAŽNÝ VÝBOR: TECHNICKÉ ÚDAJE:

Techn.delegat: T R A Ť
ROZHODCA: WECK ĽUDOVÍT ŠPORTCENTRUM
RIADITEĽ: Zánický Pter ŠTART: 650 m
CIEĽ: 450 m
VELITEĽ TRATE: VÝŠKOVÝ ROZDIEL: 200 m
VEL.CASOMIERY: WECK ĽUDOVÍT
HOMOLOG.ČÍSLO: ŠPORTCENTRUM
AUTOR TRATE 1. BRANKY: 0 ŠTART: 10.00

START. CISLA: Žlto zelené
POČASIE: ZAMRAČENÉ SNEH: ZMRZNUTÝ TEPLOTA:0 ‚C
============================
F= 850
POR. ŠT.
Č. KOD MENO+PRIEZVISKO KLUB RN ČAS BODY
============================
1 – 188 – Šíma Matúš – Gaštanová – 0:29.12
2 – 186 – Sudek Martin – Oravská – 0:31.26
3 – 181 – Vandlík Marko – Limbová – 0:33.53
4 – 187 – Liščak Richard – Hájik – 0:38.06

NEŠTARTOVALI:
182 – Brudňák Marek – Karpatská
183 – Jarabek Michal – Závodie

ODSTÚPILI:

VYLÚČENÍ:


Disciplína: Obrovský slalom – A13
Miesto konania: Oščadnica
Dátum konania:14.03.2013

Oficiálna výsledková listina
Katergória:13.SNOWBOARD DIEVČATÁ
============================
SÚŤAŽNÝ VÝBOR: TECHNICKÉ ÚDAJE:

Techn.delegat: T R A Ť
ROZHODCA: WECK ĽUDOVÍT ŠPORTCENTRUM
RIADITEĽ: Zánický Pter ŠTART: 650 m
CIEĽ: 450 m
VELITEĽ TRATE: VÝŠKOVÝ ROZDIEL: 200 m
VEL.CASOMIERY: WECK ĽUDOVÍT
HOMOLOG.ČÍSLO: ŠPORTCENTRUM
AUTOR TRATE 1. BRANKY: 0 ŠTART: 10.00

START. CISLA: Žlto zelené
POČASIE: ZAMRAČENÉ SNEH: ZMRZNUTÝ TEPLOTA:0 ‚C
============================
F= 850
POR. ŠT.
Č. KOD MENO+PRIEZVISKO KLUB RN ČAS BODY
============================
1 – 193 – Péteriová Eva – Závodie – 0:52.41
2 – 190 – Drndová Veroni – V.Javorku – 0:53.99
3 – 191 – Kuchárová Natá – Brodno – 1:01.00

NEŠTARTOVALI:
192 – Lapošová Nikola – Martinská
195 – Godolyová Nikola – Brodno

ODSTÚPILI:

VYLÚČENÍ:
194 – Brozová Ema – Karpatská WECKOVA 3


Disciplína: Obrovský slalom – A14
Miesto konania: Oščadnica
Dátum konania:14.03.2013

Oficiálna výsledková listina
Katergória:14.SNOWBOARD CHLAPCI
=====================================================================================================
SÚŤAŽNÝ VÝBOR: TECHNICKÉ ÚDAJE:

Techn.delegat: T R A Ť
ROZHODCA: WECK ĽUDOVÍT ŠPORTCENTRUM
RIADITEĽ: Zánický Pter ŠTART: 650 m
CIEĽ: 450 m
VELITEĽ TRATE: VÝŠKOVÝ ROZDIEL: 200 m
VEL.CASOMIERY: WECK ĽUDOVÍT
HOMOLOG.ČÍSLO: ŠPORTCENTRUM
AUTOR TRATE 1. BRANKY: 0 ŠTART: 10.00

START. CISLA: Žlto zelené
POČASIE: ZAMRAČENÉ SNEH: ZMRZNUTÝ TEPLOTA:0 ‚C
============================
F= 850
POR. ŠT.
Č. KOD MENO+PRIEZVISKO KLUB RN ČAS BODY
============================
1 – 197 – Sedilak Tomáš – Limbová – 0:51.08
2 – 211 – Hladký Martin – V.Javorku – 0:54.17
3 – 207 – Žilinčár Chris – Závodie – 0:57.23
4 – 206 – Palútka David – Jarná – 0:58.86
5 – 213 – Janík Filip – Brodno – 1:00.47
6 – 199 – Súkeník Adam – Brodno – 1:04.12
7 – 202 – Janek Dominik – Hájik – 1:05.30
8 – 200 – Hlávka Samuel – Karpatská – 1:05.91
9 – 55 – Ješeta Matej – Gaštanová – 1:07.72
10 – 201 – Súkeník Jozef – Brodno – 1:25.23
11 – 205 – Šmehýl Štefan – Jarná – 1:35.94
12 – 198 – Zbranek Kryšto – Jarná – 1:37.83

============================

NEŠTARTOVALI:
203 – Beniač Alex – Martinská
204 – Arce Alexander – Jarná
210 – Svoboda Peter – Hájik
212 – Kanis Filip – Oravská

ODSTÚPILI:

VYLÚČENÍ:
208 – Kováč Filip – Bánová SOSKA 0
209 – Poliak Matúš – Závodie SOSKA 0

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.