Mesto Žilina – Šport a iné športové aktivity

Šport, škol. športová liga, športové aktivity

aug

19

Mestská futsalová liga pokračuje s novým gestorom


Zmeny v organizácii centier talentovanej mládeže v Žiline sa dotkli aj podujatí, ktoré najmä z dôvodu masového záujmu mali značný význam pre športuchtivú verejnosť. Ide o žilinské mestské ligy vo futsale, florbale a hokejbale, ktorých sa pravidelne zúčastňovalo viac ako 1000 hráčov. Ich hlavným organizátorom bolo CVČ Žirafa, ktoré však postihol známy osud zániku. Dobrou správou pre všetkých je skutočnosť, že zánikom CVČ Žirafa sa nenaplnia čierne scenáre o zániku mestských líg. Mesto Žilina má eminentný záujem zachovať tieto súťaže a CVČ Kuzmányho 105 Žilina (bývalé CVČ Spektrum Žilina) získalo do svojich radov ľudí garantujúcich pokračovanie mestských súťaží. V organizačnej štruktúre CVČ Kuzmányho 105 Žilina si našlo svoje miesto novovzniknuté športové oddelenie, ktoré pod vedením Mgr. Evy Šustrovej má ambíciu pripraviť súťaže pre žilinskú športovú verejnosť tak, aby v žiadnom prípade neutrpel šport, ani množstvo mladých ľudí aktívne tráviacich svoj voľný čas. Dnes je všetko pripravené spustiť registračný proces pre futsalové súťaže a snáď onedlho tomu bude rovnako aj vo florbale. Garantom futsalových súťaží je známa osoba žilinského športu, Ing. Dušan Dobšovič, prezident ŠK Makroteam Žilina, ktorý dlhodobo pôsobí v najvyšších riadiacich štruktúrach futsalu na Slovensku.

Dušan Dobšovič: „Rozhodli sme sa prijať ponuku a prevziať zodpovednosť za mestské futsalové ligy v Žiline, kde má futsal obrovské tradície. Chceme v plnej miere nadviazať na uplynulý súťažný ročník 2012-2013, ktorý organizovala CVČ Žirafa. Naším cieľom je zachovať štruktúru súťaží, zachovať všetky pozitíva doterajšieho riadenia a snáď aj priniesť niečo nové, čo by ešte viac prispelo ku kvalite športového súťaženia. Dostali sme „zelenú“ a nič nebráni tomu, aby bol spustený proces registrácie. Všetci si musia uvedomiť, že pritom musíme skĺbiť špecifické legislatívne požiadavky vo všeobecnosti kladené na centrá voľného času a na druhej strane špecifické pravidlá športového súťaženia. Navyše, nechceme zostať iba pri organizovaní mestských líg, pravidelné súťaže chceme pripraviť aj pre mladšie ročníky a samozrejme máme záujem osloviť deti a mládež žilinských základných a stredných škôl aj ďalšími aktivitami orientovanými na rozvoj ich športového talentu v podobe športových krúžkov pre všetky vekové kategórie.“

Proces registrácie pre mestské futsalové ligy bude zatiaľ prebiehať v pracovných dňoch od 11,00 hod. do 17,00 hod. v priestoroch vysunutého pracoviska športového oddelenia CVČ Kuzmányho 105 Žilina v budove Tempo na Bulvári (vchod zboku), príp. v inom čase na základe individuálnej tlf. dohody (0918 683 079). Onedlho pribudne registračné miesto aj v kancelárii športovej haly pri ZŠ V.Javorku na Hllinách. Pre riadnu registráciu každého účastníka mestskej futsalovej ligy je potrebné :

  1. vyplniť a podpísať prihlášku priamo na mieste (alebo po stiahnutí na webstránke CVČ Žilina www.cvczilina.sk) – ideálne je predkladať prihlášky vedúcimi mužstiev naraz za celé mužstvá
  2. predložiť fotografiu každého hráča v elektronickej podobe
  3. uhradiť registračný (štartovný) poplatok za hráča v nižšie uvedenej výške.

Navrhovaný registračný (štartovný) poplatok pre účasť v mestských ligách je stanovený nasledovne:

Hráč (účastník mestskej ligy)

Registračný (štartovný) poplatok

Vek

Trvalý pobyt

do 25 rokov mesto Žilina

16 eur

do 25 rokov mimo mesta Žilina

20 eur

nad 25 rokov

24 eur

Pozn.: Veková hranica sa posudzuje k 1.9.2013. Uvedené ceny platia pre registráciu do 11.9.2013. Pri registrácii po tomto termíne sa navrhuje jednotná cena poplatku 26 eur. Registračný (štartovný) poplatok sa navrhuje uhrádzať v dvoch častich – prvá časť (50%) do 11.9.2013, druhá časť (50%) do 15.januára 2014.

V školskom roku 2013-2014 CVČ Kuzmányho 105 Žilina plánuje organizovať pravidelné súťaže aj pre žiakov základných škôl (žiaci do 15 rokov) a súťaže pre žiakov stredných škôl (žiaci a juniori do 19 rokov). Tieto súťaže pravdepodobne nebudú podliehať registračným (štartovným) poplatkom. CVČ Kuzmányho 105 Žilina v tejto súvislosti pripravuje aj športové krúžky pre všetky vekové kategórie detí a mládeže zamerané na pohybovú prípravu a špecifický tréning pod vedením trénerov s licenciou národných športových zväzov. O všetkých aktivitách bude verejnosť informovaná prostredníctvom médií a najmä webstránky www.cvczilina.sk a novopripravovanej webstránky „Šport pre všetkých“.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.