Mesto Žilina – Šport a iné športové aktivity

Šport, škol. športová liga, športové aktivity

jan

19

Mládežnícky hokejový klub MsHKM Žilina, s.r.o. oslávil svoje prvé narodeniny


3Hokej v Žiline prešiel v sezóne 2013/14 okrem výrazného ekonomického ozdravenia tou najpodstatnejšou koncepčnou zmenou v celej svojej histórii. Všetky mládežnícke kategórie od najmenších detí, prípravky, športových hokejových tried, dorastencov, juniorov a žien rozvíjajú svoju činnosť v samostatnej spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o.

Kým široká verejnosť takúto zmenu ani nemusela postrehnúť, rodičia detí a mládeže sa jej už dlhé roky nevedeli dočkať a samotný proces oddelenia mládeže od „A“ tímu dnes prináša prvé vytúžené ovocie. Jozef Valášek, niekdajší člen školskej rady hokejovej školy v Mojšovej Lúčke a súčasný predseda dozornej rady MsHKM Žilina, s.r.o. a dozornej rady MsHK Žilina, a.s. konštatuje: „ Obdobie petícií za zachovanie Hokejovej školy v Mojšovej Lúčke, či nezaplatené autobusy, nejasné využívanie členských príspevkov, či ich „strácanie sa“, je už za nami. Vďaka odvahe a záujmu primátora mesta Igora Chomu riešiť problematiku žilinskej hokejovej mládeže v prospech jej rozvoja, transparentnosti a účelnosti, dnes má hokejová mládež v Žiline naštartovanú činnosť, ktorá môže byť vzorom pre mnohé mládežnícke kluby na Slovensku. Podmienky, ktoré mesto Žilina vytvorilo a vytvára predovšetkým pre žiakov športových hokejových tried ZŠ Javorku, sú príkladom skutočného záujmu mesta o rozvoj tohto športu a všetci si túto podporu nesmierne vážime.“

 

8Proces oddelenia mládeže nebol ľahký

Mária Zemiaková, bývalá predsedníčka predstavenstva MsHK Žilina, a.s., trénerka  družstva žien spomína: „Proces oddelenia mládeže od seniorov nebol ľahký, bola to úloha nesmierne náročná vzhľadom na veľkú zadlženosť  MsHK Žilina, a.s. a legislatívne poriadky a smernice SZĽH. Vo štvrtok, 15. januára oslávilo MsHKM Žilina, s.r.o. svoje prvé narodeniny. Presne pred rokom bola podpísaná spoločenská zmluva. Najdôležitejším dňom bolo  15. 4. 2014, kedy schválením VV SZĽH definitívne prešli všetky mládežnícke súťažné hokejové licencie z MsHK Žilina, a.s. na novú spoločnosť MsHKM Žilina, s.r.o. a do novej sezóny 2014/15 nastúpili  deti a mládež pod hlavičkou nového klubu a to bez záväzkov, s novou motiváciou a podporou Mesta Žilina, ktoré by sa v tomto smere malo stať vzorom pre iné mestá. Keď dnes zavítate na tréning hokejovej predprípravky, hemží sa to tam veľkým množstvom detí a keď sa zadívate lepšie, uvidíte že sa hemžia organizovane a pod odborným vedením kvalifikovaných trénerov a na tvárach detí vidieť úsmev a radosť. Verme, že z nich raz budú aspoň takí úspešní hokejisti, ako naši traja žilinskí odchovanci Rehák, Lantoši a Cehlárik, ktorí len pred pár dňami vybojovali pre Slovensko bronz na MS U20 v Kanade. Nesmierne si vážim skutočnosť, že v štruktúrach mládežníckeho klubu MsHKM Žilina, s.r.o. pracujú ľudia, ktorí sa problematike nie len profesijne rozumejú, ale stáli pri zrode tejto spoločnosti, boli súčasťou celého procesu a venovali mu obrovský kus seba, pretože im na žilinskom mládežníckom hokeji skutočne záležalo a záleží.“

 

9Financie mládeže smerujú do mládeže

MsHKM Žilina, s.r.o. je dcérska spoločnosť  dvoch spoločníkov – Mesta Žiliny a MsHK Žilina, a.s. s väčšinovou rozhodovacou právomocou na strane Mesta Žilina. Štatutárnym a výkonným  orgánom spoločnosti je konateľ Daniel Rančák , ktorý koná a podpisuje samostatne, pričom niektoré rozhodnutia, resp. schvaľovania patria v zmysle spoločenskej zmluvy do kompetencií dozornej rady.  „Súčasťou organizačnej štruktúry nášho klubu, je zriadený aparát odborných komisií (ekonomická, školská, legislatívna, športová, projektová a mediálna) .  Tieto komisie sú akýmsi poradným orgánom a svoju úlohu zohrali odborné komisie predovšetkým v začiatkoch, kde bolo potrebných množstvo legislatívnych úkonov. Členovia v komisiách sú dobrovoľníci z radov rodičov a sympatizantov so záujmom o dianie v klube, za čo im patrí veľká vďaka,“ hovorí  konateľ Daniel Rančák a pokračuje: „Hlavným a nesporným úspechom spoločnosti z ekonomického hľadiska je skutočnosť, že finančné prostriedky určené pre mládež, sa pre mládež aj využívajú. A ak sa v úvode spomínalo prvé ovocie takéhoto úspechu dobrého gazdovania, tak je tým myslená predovšetkým skutočnosť, že všetci mládežnícki tréneri, rozhodcovia, činovníci stretnutí a zmluvní partneri, majú uhradené všetky svoje pohľadávky. Čo je tiež veľmi pozitívne, deťom boli zakúpené tréningové dresy, štulpne, pomôcky, či tréningové náradie. Po dlhých rokoch im bude v najbližších dňoch poskytnuté jednotné klubové oblečenie, čo by malo potešiť  aj rodičov, vzhľadom na objem finančných prostriedkov, ktoré do klubu mesačne uhrádzajú.Samozrejme si uvedomujeme aj rezervy v našej činnosti a hlavne vieme, na ktorých veciach musíme intenzívnejšie popracovať. Zároveň radi uvítame akékoľvek  novépodnety, myšlienky, nápady na zlepšenie našej činnosti, ktoré je nám možné adresovať prostredníctvom kontaktných mailových adries jednotlivých komisií (nájdete ich na www.mshkmzilina.sk).“

 

21Rodičia vnímajú zmenu pozitívne

Silvia Vydrová, niekdajšia členka predstavenstva MsHK Žilina, a.s. a  jedna z mnohých rodičov kvituje nový vietor, ktorý zavial v mládežníckom klube: „Nepamätám si, že by niekedy klub deťom kúpil spoločné klubové oblečenia, alebo jeho súčasť bez toho, aby sme sa naň  dodatočne finančne nepodieľali. Prijali sme to s veľkou radosťou a zároveň ako satisfakciu za tie roky neskutočných nákladov na tento šport. To, že naše deti dostanú niečo od klubu okrem toho, čo si sami platia, je skvelé. Ako rodičia vnímame oddelenie mládeže predovšetkým z pohľadu našich peňaženiek a istoty, že to čo platíme, smeruje skutočne našim deťom. Zároveň si uvedomujeme, že bez podpory Mesta, by nebolo možné rozvíjať hokejovú  činnosť našej mládeže. Vďaka patrí primátorovi aj za to, že splnil to čo sľúbil, v súvislosti s presťahovaním hokejových tried na ZŠ Javorku.“

 

26Vzrastajúci počet najmenších hokejistov

V štruktúrach klubu zastáva post manažéra hokejovej mládeže dvojnásobný hokejový majster Slovenska a tréner licencie „A“ Róbert Rehák, ktorý sa okrem iného teší aj zo zvýšeného záujmu o hokej zo strany tých najmenších: „Každý, kto pracuje s deťmi a mládežou vie, aké ťažké a časovo náročné je toto poslanie. Úspechy sa nerodia ľahko, ale prichádzajú pomaly systematickou a dlhodobou prácou. Krok oddelenia mládeže považujem za nesmierne dôležitý z viacerých hľadísk. Teší ma, že záujem o ľadový hokej v našom meste tento rok výrazne vzrástol o čom svedčí 120 detí v hokejovej predprípravke (3., 2. a 1. ročník – poz. red.). To je predpoklad dosahovania stanovených cieľov, pričom jedným z nich je náhrada „náboru“ do hokejových tried kvalitným „výberom“, čo je v konečnom dôsledku, predpoklad výchovy kvalitných vlastných odchovancov, ktorým bude biť srdiečko za svoj domáci klub a za svoje mesto.“

 

Musíme byť optimisti

Ďalším členom dozornej rady MsHKM Žilina, s.r.o. a aj ďalším z rodičov je Peter Kráľ, ktorý pridáva svoj pohľad na prvý rok fungovania mládežníckeho klubu spod Dubňa. „Rodičia dokážu byť jeden tím, vedia sa zomknúť v dosiahnutí cieľa. Našim cieľom bolo transparentné nastavenie využívania členských príspevkov, ktoré sú v spoločnosti s ručením obmedzeným nahradené úhradami za poskytovanie výkonu špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry – ľadového hokeja. Po mnohých rokoch dnes možno vidieť, že keď sa podpora mládežníckeho športu robí systematicky a poctivo, využívajú sa dotácie z rôznych oblastí, spracovávajú sa projekty a za podporou stojí mesto, zvyšuje sa predpoklad záujmu a kvality. Avšak stále sú obrovské rezervy v podpore od štátu, kde práve pripravovaná novela zákona o športe by mohla priniesť niečo pozitívne vo financovaní športu detí a mládeže a to tak, aby odľahčila nároky na peňaženky rodičov v konečnom dôsledku. Musíme byť optimisti.“

 

Súčasné vedenie:

Konateľ: Ing. Daniel Rančák (info@mshkmzilina.sk)

Dozorná rada: Jozef Valášek (predseda), Mgr. Anton Trnovec, Peter Kráľ

Športový manažér: Róbert Rehák (rehak@mshkmzilina.sk)

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.